Jachtařský Klub

(GMT+13)
Čas v místě Auckland, Aucklandský region, Nový Zéland

Plán rozjížděk:

ZÁVODNÍ KALENDÁŘ
Plánovány jsou 2 rozjížďky denně ve dnech 6, 7, 10, 12, 13, 14 a 15. března. Dále jsou vypsány rezervní závodní dny, ale cílem je, v závislosti na počasí ukončit závody, pokud možno o víkendu 13/14 března. Vítězem bude tým, který jako první dosáhne 7 vítězství.