VÝŇATEK Z OBCHODNÍCH PODMÍNEK

OPAKOVANÁ PLATBA

plné znění obchodních podmínek naleznete ZDE

OPAKOVANÁ PLATBA

3.10. Opakovaná platba - 30 dní/90 dní/180 dní

Pro členství v Klubu nebo pro přístup do členských sekcí využívá Prodávající k uhrazení fixního členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční, čtvrtletní, nebo pololetní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce, a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní, čtvrtletně, nebo půlročně (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

3.11. Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

3.12. Ukončení členství v Klubu, přístupu do členských sekcí a zrušení automatické platby

Členství v Klubu může Kupující kdykoliv ukončit, a to kontaktováním zákaznické podpory na adrese info@zavodnijachting.cz, nebo samostatně za použití tlačítka "zrušit členství" uvnitř členské sekce webu. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.